ayalaraz.com
מצב האישה בארץ והחזה של ג'יין מאנספלד
במקום לקרוא ספרי הסטוריה אפשר להציץ במודעות פרסומת ישנות. הן מספרות לנו כל מה שצריך לדעת על מעמדה של האישה ועל האופנה בארץ בתקופות שונות .…