ayalaraz.com
לוח השנה המדהים עם הנשים המשפיעות בישראל
כל מילה מיותרת. הנה לפניכם לוח השנה השלם עם הנשים המשפיעות בישראל…כל אחת בתחומה! התחום שלי הוא כידוע לכם: ההסטוריה של האופנה בישראל. אז דפדפו בסבלנות ואל תשכחו להציץ בשבוע השלישי של חודש ספט…