axunarts.wordpress.com
Regulamin konkursów
Regulamin konkursów organizowanych na blogu AxunArts 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel blogu AxunArts, zwany dalej Organizatorem. 2. Konkurs organizowany jest w terminie określonym w treści…