axunarts.wordpress.com
Krótka piłka #452: „Dorota”, „Podróż Na Wschód – Część I”, „Nosferatu”
Dajcie się ponieść – różnym – emocjom.