axunarts.wordpress.com
Krótka piłka #448: „JOY!Guru”, „Awaken”, „Polish Space Program”
Trzy płyty – niekoniecznie nowości, ale wszystkie wydane w tym roku.