axunarts.pl
Krótka piłka #480: „The Anthology”, „100 dni do matury”, „Houses”
Trzy pierwsze krótkie recenzje płyt wydanych w 2020 roku.