axunarts.pl
Relacja: Kasia Lins zaśpiewała w Amfiteatrze (2.05.2019 r., Tarnów)
Rozkręca się koncertowy sezon w AmfiQu.