axunarts.pl
Gold Song #461: „Teenage Kicks”
Bo zawsze chodziƂo tylko o dziewczyny.