axunarts.pl
Wideo: Magister Ninja „Zabierz mnie”
Premierowe nagranie łódzkiego zespołu.