axunarts.pl
Podsumowanie 2017 roku: Najlepsze koncerty
Dziesięć najlepszych koncertów, na jakich byłem w minionym roku.