axunarts.pl
Krótka piłka #371: „Stories Of An Old Man”, „Kaukaz”, „Momenty”, „Votulia EP”, „SA EP”
Odcinek z prawie samymi dobrymi płytami.