axunarts.pl
Krótka piłka #367: Kandydat do…
Niekoniecznie pewniaki, ale kandydaci jak najbardziej tak. Ale właściwie do czego?