axunarts.pl
Krótka piłka #7: o Mroku, Sofie, VV Brown i Kartkym
Kolejna notka z cyklu Krótka piłka, a druga, której mógłbym nadać motto Wstałem rano, przesłuchałem wszystkie płyty…. Zapraszam na szybki przegląd kilku albumów, które uważam za godne zarówno swoje…