axunarts.pl
Today is the Day – Sadness Will Prevail.
Boże Jedyny/Wytworze Ludzkiej Wyobraźni (niepotrzebne skreślić), co to za album! Nie ma drugiego takiego!