awakeningyoga.net
โยคะสำหรับ Office Syndrome 
นักเรียนหลายคนที่ภูเก็ตมารู้จักโยคะเพราะโรคพนักงานออฟฟิศ (Office Syndrome) และขอท่ากลับไปฝึกที่บ้าน ลองดูนะครับ… ใครที่ปวดคอบ่าไหล่เพราะทำงานหน้าคอม(หรือทำงานผ่านมือถือ แม้แต่ห่อไหล่ออกจับโปเ…