avvcanamunt.org
Acompanyament a Gent Gran
L’Associació de Veins Canamunt-Ciutat Antiga ha estat fent feina amb el Centre de Salut Escola Graduada i l’Agència del Voluntariat per tal de realitzar un projecte amb la gent gran de …