avrm.nl
Werkplaats Leusden weer open | Algemene Vereniging van Reserve Militairen
De reguliere arbeid bij het Instandhoudingsbedrijf in Leusden is gisteren weer hervat. De werkplaats was op 10 april stilgelegd, omdat het veiligheidsmeldingssyteem storingen vertoonde. De belangrijkste systemen werken inmiddels weer, waardoor de veiligheid van het personeel afdoende is gewaarborgd. Vorige week keurde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) diverse gerepareerde systemen, zoals elektrische installaties en het brandmeldingssysteem. Direct …