avogadosnovosvigo.wordpress.com
Oficina de Intermediación Hipotecatia de Vigo
Din que os esforzos inútiles conducen á melancolía (frase atribuída a Ortega y Gasset)… E ben certo é, porque nós xa estabamos a piques de caer presos daquela! Pero gracias ó esforzo e ó …