avinashchikte.com
धरून हात माझा
माझा मुलगा परदेशी शिकायला चालला होता तेव्हा स्फुरलेली हि कविता. © अविनाश पां चिकटे…