aveoworklogs.pl
Windows 10 - zmiana aplikacji Zdjęcia na aplikację z Win 7 | Aveo Worklogs
Jak zmienić domyślną aplikację Zdjęcia w systemie operacyjnym Windows 10 na aplikację Przeglądarka fotografii systemu Windows z Windows 7? Poradnik!