avangardisco.wordpress.com
Страх
Когато изпитах силен страх от Господ прескочих един ден напред.