avangardisco.wordpress.com
Време за Страшния Съд
Из лекция от Учителя Петър Дънов, държана на 5 февруари, 1930 г. Сегашните общества са построени върху началата на семейството. Всеки член на обществото е преди всичко член на семейството, по-малка…