avangardisco.wordpress.com
Месоядци в саксия
[rockyou id=74631423&w=500&h=374] Те са предимно храстовидни и полухрастовидни растения, расли са на нехранителни почви и затова са развили способността да си дояждат с насекоми. Това са цв…