avalanche.sk
Najchladnejší Lomnický štít
V chladnom vzduchu, ktorý sa rozšíruje zo severo východu už dorazili prvé rekordné hodnoty mrazu. Na Lomnickom štíte bola dnes nad ránom teplota -28,1°C, čo podľa štatistík SHMÚ predstavuje najnižš…