avaintekija.com
Jumalan lapsen perintöosa 1: Kuuloyhteyden päässä
Perustavanlaatuisesti lapsella – ja hengellisesti ajateltuna Jumalan lapsella – on oikeus perintöön. Mikä on Jumalan perintö? Mikä on oikeutemme siihen? Lähestyn aihetta yksi osanen kerrallaan. Voi…