avaintekija.com
Kivoja mutta kuolleita
Kaikki työmme kautta saamamme merkitys ja arvonanto on tyhjänveroinen, jos sen perimmäinen tarkoitus ei ole tuottaa kunniaa Jumalalle