autyzmwszkole.com
Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego?
Pytanie: Rodzice ucznia z pierwszego etapu edukacyjnego, objętego kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim w szkole i klasie ogólnodostępnej, chcą wystąpi…