autyzmwszkole.com
Wzory scenariuszy zajęć dydaktyczno-terapeutycznych
Scenariusz (praca na poziomie zmysłowym) Temat: „A kuku – to ja” Cele ogólne: rozwijanie umiejętności rozumienia prostych poleceń, poznawanie własnego ciała, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowe…