autyzmwszkole.com
Przykład oceny opisowej, I semestr
Przykłady oceny opisowej – klasa III, I semestr Wersja krótka, bez języka nowożytnego. Oceny opisowe i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej stanowią przedmiot komentarza w nowej podstawie pro…