autyzmwszkole.com
IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny
IPET na drugi etap edukacyjny dla ucznia z zespołem Aspergera IPET NA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Podstawowe informacje o uczniu Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Klasa: Wychowawca: Imiona i nazwis…