autyzmwszkole.com
Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami
Narzędzia społeczne w kontekście łagodzenia negatywnych emocji to przede wszystkim ludzie ale również zwierzęta odgrywają istotną rolę… Działanie społeczne – towarzyskie musi być przyje…