autyzmwszkole.com
Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD
Komunikacja werbalna Komunikacja werbalna to przekazywanie treści drugiej osobie za pomocą słów podczas konwersacji. Tony Attwood (2003), klinicysta, autor m.in. „Zespołu Aspergera, Kompletny…