autyzmwszkole.com
Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – I semestr 2016/2017 – Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z ……. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg. ora…