autyzmwszkole.com
Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji
Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJIII etap edukacji Diagnoza: niepełnosprawnoś…