autyzmwszkole.com
Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie
Egzaminy całkowicie wykraczają poza szkolną rutynę. Odbywają się w innych pomieszczeniach, w których ustawienie mebli jest również odmienne od tego, co uczniowie przywykli widzieć w swoich salach l…