autyzmwszkole.com
Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem
Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem Program zajęć rewalidacyjnych z zakresu uspołecznianiaKlasa IV -VI BRok szkolny 2012/2013 Autor programu: mgr Aneta Trojanowska Miejsce realiza…