autyzmwszkole.com
Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
Ocena pracy rewalidacyjnej Rok szkolny:Szkoła:Klasa:Uczennica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne:……. systematycznie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne…