autyzmwszkole.com
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – afazja
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TEAPEUTYCZNEGO(oprac. Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany) 1. ImiÄ™ i nazwisko ucznia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2. Data urodz.: xxxxxxxxxxxxxxx3. Przedszkole, grupa, ro…