autyzmwszkole.com
Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem
Program treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem WSTĘPPraca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga całościowego podejścia – odpowiedniego doboru metod, dostosowania …