autyzmwszkole.com
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka
ZASADY PRACY NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOZ UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH(z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, niepełnosprawnością intelektualną)…