autyzmwszkole.com
Zespół Aspergera opis i analiza funkcjonowania WOPFU
Mateusz jest uczniem III klasy Szkoły Podstawowej. Na czas kształcenia zintegrowanego dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą Zespołu Aspergera. Mateusz wychowuj…