autyzmwszkole.com
ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
Istotą problemów dziecka z ADHD jest: zaburzona koncentracja;nadmierna ruchliwość;nadmierna impulsywność. Nadmierna ruchliwość Symptomy i trudności nerwowe poruszanie rękami i stopami;wiercenie się…