autyzmwszkole.com
Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Część A 1. Rodzaj planu (właściwe proszę podkreślić)• Dla jednego ucznia• Dla grupy uczniów 2. Dane uczniaLp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Rok szkolny1. Paweł…&#823…