autyzmwszkole.com
Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA ImiÄ™ i nazwisko ucznia: xxxxxxxxNumer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx. Informacje zebrane od rodzica/opiekunaxxxxxxx jest c…