autyzmwszkole.com
Uczeń zdolny – główne metody, które warto stosować
Metody aktywizujące, zachęcające do dostrzegania i rozwiązywania problemów i podejmowania własnych działań samokształceniowych: • metody poszukujące: metoda problemowa i jej odmiany, problemy otwar…