autyzmwszkole.com
Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową – zestawy Ćwiczenia w poprawnym wymawianiu głosek i wiązaniu ich z odpowiednimi literami. Dostrzeganie rymu (powtarzającego się motywu) w wierszach…