autyzmwszkole.com
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
Wzór arkusza do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Data opracowania ………………………. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOM…