autyzmwszkole.com
Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
Pomóżcie rówieśnikom osób z ASD w zrozumieniu tego zaburzenia. Jeśli przybliżymy młodym ludziom temat autyzmu oraz wskażemy, jak to zaburzenia wpływa na życie osób, które otrzymały taką diagnozę, b…