autyzmwszkole.com
Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne
Dzieci coraz częściej doświadczają wysokiego poziomu lęku i stresu w szkole i w życiu codziennym. Choć dowiedziono skuteczności technik pomagającym dzieciom radzić sobie z życiowymi lękami i streso…