autyzmwszkole.com
Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
Data opracowania:……………….. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA(podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno &#8…